پکیج‌های آموزشینمایش همه

۱۳۰,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با نرم‌افزار کتیانمایش همه

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی فنر فشاری موجی شکل (Wave Spring)

۱۲,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی فنر مخروطی (Volute Spring)

۱۲,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی فنر با مقطع مثلثی (Triangle Spring)

۱۲,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی فنر پیچشی دوبل (Torsion Spring)

۱۲,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی فنر با مقطع مربعی (Square Spring)

۱۲,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی فنر کششی (Extension Spring)

۱۲,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
رایگان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی رینگ خودرو – Car Wheel Rims

پروژه‌های طراحی‌شده با نرم‌افزار کتیانمایش همه

رایگان

پروژه های طراحی شده با Catia

طراحی رگلاتور (تنظیم کننده) – Regulator

۱۹,۰۰۰تومان
رایگان

پروژه های طراحی شده با Catia

طراحی پمپ روغن – Oil Pump

رایگان

پروژه های طراحی شده با Catia

طراحی قفل کمدی – Lock

پروژه های طراحی شده با Catia

طراحی کوادکوپتر (هلی شات) – Quadcopter

۱۹,۰۰۰تومان
رایگان
رایگان

پروژه های طراحی شده با Catia

طراحی گیره دستی – Hand Clamp

رایگان

پروژه های طراحی شده با Catia

طراحی قالب برش – Cutting Mold

رایگان

پروژه های طراحی شده با Catia

طراحی پرگار – compass school

رایگان
رایگان

پروژه های طراحی شده با Catia

طراحی بیل مکانیکی – Excavator

رایگان

پروژه های طراحی شده با Catia

طراحی دریل شارژی – Rechargable Drill

سایر نرم‌افزارهانمایش همه