پکیج‌های آموزشینمایش همه

-32%
۳۹۳,۰۰۰تومان
-20%
۷۹,۲۰۰تومان
-20%
۹۵,۲۰۰تومان
-20%
۷۹,۲۰۰تومان
۱۲۰,۰۰۰تومان
۲۶۹,۰۰۰تومان
-32%
۳۲۶,۰۰۰تومان

آموزش‌ها و پروژه‌های طراحی‌شده با نرم‌افزار کتیانمایش همه

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی موتور الکتریکی در کتیا

۹۸,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی راه پله مارپیچی در کتیا

۵۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی فنر مخروطی (Volute Spring) در کتیا

۵۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان

سایر نرم‌افزارهانمایش همه