تغییر سایز صفحات و محور مختصات در کتیا

برای تغییر پلن ها یا سایز صفحات اصلی و محور مختصات در نرم افزار کتیا می توانید از روش گفته شده در فیلم استفاده نمایید.

آموزش های پیشنهادی در نرم افزار کتیا

رایگان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی مدل سازی دستبند در کتیا

۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی راه پله مارپیچی در کتیا

۶۸,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
رایگان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی حرکت لنگ کشویی (Slider Crank) در کتیا

۰تومان
۸۷,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی و مونتاژ مجموعه کمک فنر در کتیا

۶۸,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی فنر با مقطع مربعی (Square Spring)

۸۷,۰۰۰تومان
رایگان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی دسته تنیس (Tennis Racket) در کتیا

۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
رایگان