تغییر سایز صفحات و محور مختصات در کتیا

برای تغییر پلن ها یا سایز صفحات اصلی و محور مختصات در نرم افزار کتیا می توانید از روش گفته شده در فیلم استفاده نمایید.

آموزش های پیشنهادی در نرم افزار کتیا

۵۸,۰۰۰تومان
رایگان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی رینگ خودرو در کتیا

۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
رایگان
۰تومان
رایگان
۸۷,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی فنر کششی (Extension Spring)

۸۷,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
رایگان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی مدل سازی دستبند در کتیا

۰تومان
۸۷,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان