انتخاب خطوط اسکچ در نرم افزار کتیا

برای انتخاب خطوط اسکچ در کتیا می توانید از ترفند گفته شده در فیلم استفاده نمایید.

آموزش های پیشنهادی در نرم افزار کتیا

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی و مونتاژ مجموعه کمک فنر در کتیا

۶۸,۰۰۰تومان
رایگان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی حرکت لنگ کشویی (Slider Crank) در کتیا

۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی فنر مخروطی (Volute Spring) در کتیا

۸۷,۰۰۰تومان
رایگان
۰تومان
رایگان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی کانال هوا (Air Duct) در کتیا

۰تومان
۸۷,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی قطعه دیگ بخار در نرم‌ افزار کتیا

۵۸,۰۰۰تومان
۸۷,۰۰۰تومان
رایگان
۰تومان