انتخاب خطوط اسکچ در نرم افزار کتیا

برای انتخاب خطوط اسکچ در کتیا می توانید از ترفند گفته شده در فیلم استفاده نمایید.

آموزش های پیشنهادی در نرم افزار کتیا

۶۸,۰۰۰تومان
رایگان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی گیره رومیزی (BENCH VISE) در کتیا

۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی و مونتاژ مجموعه کمک فنر در کتیا

۶۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
رایگان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی دسته تنیس (Tennis Racket) در کتیا

۰تومان
رایگان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی لوله گیر (Pipe Vice) در کتیا

۰تومان
رایگان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی لامپ کم مصرف – Compact Fluorescent Lamp

۰تومان
رایگان
۰تومان
۸۷,۰۰۰تومان
رایگان
۰تومان