مفهوم رنگ ها در نرم افزار کتیا

1- انواع رنگ ها در اندازه گذاری و قید گذاری هندسی در محیط 2بعدی (Sketcher)

Tools => Options => Parameters and Measure => سربرگ Constraints and Dimensions

در این سربرگ میتوان برخی از پیش فرض های رنگ های قیود در نرم افزار کتیا (catia) را مشاهده و ویرایش نمود.

انواع رنگ ها در کتیا

2- رنگ سفید

درصورتی که شکلی را در محیط sketcher رسم کنیم و هیچگونه قید و اندازه ای بر روی آن اعمال نشده باشد یا قیدگذاری ناکافی باشد، شکل به رنگ سفید نشان داده میشود.

رنگ سفید در نرم افزار کتیا

3- رنگ سبز Resolved constraint (قید حل شده)

در صورتیکه بخواهیم یک شکل بطور کامل و صحیح اندازه گذاری شود بایستی از قیود هندسی و اندازه های کافی استفاده نمود در اینصورت شکل به رنگ سبز نمایش داده میشود که نشان دهنده کامل بودن قیود میباشد.

رنگ سبز در نرم افزار کتیا

4- رنگ سبز تیره Unresolved constraint (قید حل نشده)

درصورتیکه بر روی شکل کاملا مقید، قید Fix نیز اعمال شود یا به شکلی که با قید Fix سبز شده است، قید یا اندازه دیگری بدهیم دراینصورت شکل به رنگ سبز تیره نشان داده میشود.

رنگ سبز تیره در نرم افزار کتیا

5- رنگ بنفش Overconstrained (قید بیش از حد)

اعمال قیود اندازه و یا هندسی بیش از حد مورد نیاز و همچنین اعمال قیود نادرست بر روی شکل باعث میشود شکل به رنگ بنفش نشان داده شود، که در این حالت نمی توان به شکل حجم داد.

رنگ بنفش در نرم افزار کتیا

6- رنگ قهوه ای Invalid geometry (هندسه ای نامعتبر)

رنگ قهوه ای Invalid geometry (هندسه ای نامعتبر)

رنگ قهوه ای در نرم افزار کتیا

7- رنگ نارنجی

در محیط sketcher هنگام انتخاب شکل به رنگ نارنجی نشان داده میشود.

رنگ نارنجی در نرم افزار کتیا

8- رنگ زرد

خطوطی که با اجرای یکی از دستورات Project در محیط Sketcher بر روی لبه های شکل 3بعدی ایجاد می گردند، به رنگ زرد نشان داده میشوند.

رنگ زرد در نرم افزار کتیا

9- رنگ آبی

در هنگام رسم شکل در محیط sketcher نرم افزار بطور هوشمندانه برخی از قیدهای بعدی را پیشنهاد میدهد، به عنوان مثال چنانچه بخواهیم خطی را بطور افقی و کاملا صاف بکشیم با حرکت دادن موس می توان جایی کلیک نمود که خط به رنگ آبی نشان داده شود.

رنگ آبی در نرم افزار کتیا

10- رنگ خاکستری

چنانچه در محیط sketcher بر روی خطوط نمودار درختی توسط موس کلیک شود، صفحه نرم افزار کتیا غیر فعال شده و نمودار درختی فعال میگردد که این موضوع باعث میشود شکل به رنگ خاکستری نشان داده شود. برای فعال شدن مجدد صفحه نمایش کتیا میتوان مجددا بر روی خطوط نمودار درختی چپ کلیک کرد.

رنگ خاکستری در نرم افزار کتیارنگ خاکستری 2 در نرم افزار کتیا

11- رنگ سیاه

چنانچه در محیط های 3بعدی بر روی خطوط نمودار درختی توسط موس کلیک شود، صفحه نرم افزار کتیا غیر فعال شده و نمودار درختی فعال میگردد که این موضوع باعث میشود قطعه به رنگ سیاه نشان داده شود.

رنگ سیاه در نرم افزار کتیا

12- رنگ قرمز

در صورتیکه نرم افزار نتواند تغییرات اعمال شده بر روی شکل را بروزرسانی یا Update نماید، شکل در محیط 3بعدی به رنگ قرمز نمایش داده میشود که نشان دهنده خطا در اجرای دستورات یا تغییرات نادرست در شکل میباشد.

رنگ قرمز در نرم افزار کتیا

آموزش های پیشنهادی در نرم افزار کتیا

۶۸,۰۰۰تومان
رایگان
۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
رایگان
۰تومان
رایگان
۶۸,۰۰۰تومان
رایگان
۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با کتیا

آموزش طراحی و مونتاژ مجموعه کمک فنر در کتیا

۶۸,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان