آموزش کامل نصب نرم افزار کتیا 2021 در ویندوز 10 & 11 (update 2022)

آموزش های پیشنهادی در نرم افزار کتیا

۴۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی فنر با مقطع مربعی (Square Spring)

۵۸,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی راه پله مارپیچی در کتیا

۵۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
رایگان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی کانال هوا – Air Duct

۳۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی موتور الکتریکی در کتیا

۹۸,۰۰۰تومان