نمایش 1–30 از 31 نتیجه

۳۸,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی فنر مخروطی (Volute Spring) در کتیا

۵۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی فنر با مقطع مربعی (Square Spring)

۵۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی فنر کششی (Extension Spring)

۵۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
رایگان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی رینگ خودرو – Car Wheel Rims

رایگان
رایگان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی لامپ کم مصرف – Compact Fluorescent Lamp

رایگان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی مدل سازی دستبند

رایگان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی کانال هوا – Air Duct

رایگان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی لوله گیر – Pipe Vice

رایگان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی دسته تنیس – Tennis Racket

رایگان

آموزش‌های پروژه محور با Catia

آموزش طراحی حرکت لنگ کشویی – Slider Crank